Impressum i Informacja o ochronie danych

 

1. Nasze dane kontaktowe

Kräutermühlenhof Burg (Spreewald)
Kräutermühle, Kräuterscheune u. Pension
Robert Motzek
Kurparkstraße 7b-c
03096 Burg (Spreewald)
Niemcy

Telefon: 0049 35603 61442
Telefaks: 0049 35603 61443
e-mail: info@kraeutermuehlenhof.de

Nr VAT-UE DE319520163

2. Właściwy organ nadzorczy

Izba przemysłowo-Handlowa w Cottbus
Goethestraße 1
03046 Cottbus
Telefon: 0049 355 365-0
Telefaks: 0049 355 365-266

3. Źródła fotografii

Bilderdienst Spreewald Peter Becker; Drjewjanki; Fotolia; Foto-Michaelis; Carsten Galle & Susanne Chollowa; Sven Gelhaus; Getty Images; hochzeitslicht.de; Thomas Kläber; Steffi & Fredrik Lundvall; Profi-Foto Kliche; Reinhardt & Sommer; Shutterstock; Spreewald-Therme GmbH; Rainer Weisflog; Anna Krüger, Holländerwindmühle Straupitz; Confiserie Felicitas; Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz, Martin Fix, Touristinformation Burg, Amt Burg, Ron Petraß, Michael Helbig

4. Informacje prawne

4.1 – Osoba odpowiedzialna za treść zgodnie z § 10 ust. 3 umowy państwowej o usługach medialnych (MDStV):

Robert Motzek, adres jak wyżej

4.2 – Odpowiedzialność za treści:

Treści dostępne na naszych stronach zostały starannie wybrane i zweryfikowane. Nie jesteśmy jednak w stanie zagwarantować poprawności, kompletności i aktualności tych treści. Jako usługodawca odpowiadamy zgodnie z § 6 ust.1 MDStV oraz § 8 ust.1 federalnej ustawy o teleusługach (TDG) za treści własne zamieszczane na tych stronach internetowych na zasadach określonych przez ustawodawstwo ogólne. Usługodawcy nie mają jednak obowiązku monitorowania przekazywanych przez siebie lub zapisywanych informacji pochodzących od innych podmiotów oraz ich badania pod kątem okoliczności wskazujących na działania niezgodne z prawem. Nie narusza to zdefiniowanych w indywidualnych ustawach obowiązków usuwania lub blokowania możliwości wykorzystywania informacji. Odpowiedzialność w tym zakresie zachodzi jednak dopiero z chwilą uzyskania wiedzy o konkretnym naruszeniu prawa. Z chwilą uzyskania informacji o naruszeniu prawa niezwłocznie usuniemy odpowiednie treści.

4.3 – Odpowiedzialność za odsyłacze:

Ta strona internetowa zawiera odsyłacze do stron internetowych osób trzecich, na których treści nie mamy wpływu. Nie jesteśmy z związku z tym w stanie przyjąć na siebie odpowiedzialności za tego rodzaju treści obce. Treści stron obcych będących przedmiotem umieszczonych na tej stronie odsyłaczy nie odzwierciedlają zdania lub poglądów operatora tej strony; ich zadaniem jest wyłącznie udostępnianie informacji oraz prezentacja związków i/lub zależności. Za treści stron będących przedmiotem odsyłaczy odpowiadają wyłącznie oferenci lub operatorzy tych stron. Strony będące przedmiotem odsyłaczy zostały sprawdzone pod kątem zgodności z prawem w chwili umieszczania odsyłacza i nie zawierały w tym momencie żadnych rozpoznawalnych treści naruszających prawo. Ciągła kontrola treści stron będących przedmiotem odsyłaczy nie jest jednak możliwa w rozsądnych granicach bez wskazań na konkretne przesłanki naruszenia prawa. W razie stwierdzenia naruszenia prawa niezwłocznie usuniemy odpowiednie odsyłacze.

4.4 – Prawa autorskie:

Operatorzy tych stron dokładają wszelkich starań, by zapewnić ochronę praw autorskich innych osób wzgl. korzystać z dzieł własnych albo poprawnie licencjonowanych. Stworzone przez operatorów tej strony treści i dzieła podlegają federalnej ustawie o ochronie praw autorskich. Przyczynki osób trzecich są oznaczone jako takie. Powielenie treści, ich edycja, rozpowszechnianie oraz wszelkiego rodzaju wykorzystywanie poza granicami wyznaczonymi przez prawo autorskie wymaga zgody autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie treści tej strony jest dozwolone tylko do celów prywatnych i niekomercyjnych.

4.5 – Skuteczność prawna:

O ile części lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu są niezgodne, przestały być zgodne lub nie są całkowicie zgodne z obowiązującym ustawodawstwem, nie narusza to ważności pozostałych części tego dokumentu.

5. Informacja o ochronie danych

5.1 – Dane osobowe:

Dane osobowe, takie jak np. nazwisko, adres, numer telefonu czy adres e-mailowy nie są zapisywane, chyba że zostały nam przekazane dobrowolnie, np. w celu opracowania zapytania, dokonania rezerwacji, w przypadku komentarzy, przy abonowaniu biuletynu informacyjnego czy w związku z zapytaniami składanymi przy użyciu formularza kontaktowego. Podane nam dobrowolnie dane wykorzystywane są wyłącznie do celu, w związku z którym zostały przekazane; nie będą one przekazywane osobom trzecim.

5.2 – Pliki dzienników serwera i analizy statystyczne:

Na serwerach zapisywane są pliki informujące o dostępie użytkowników do naszych stron, a szczególnie statyczne lub dynamiczne adresy IP, otwierane strony, typ przeglądarki, adresy stron źródłowych, data oraz czas korzystania ze stron. Mamy możliwość odczytywania tych danych. Dane zawarte w plikach dzienników serwera wykorzystywane są wyłącznie do celów statystycznych. Nie ma na ich podstawie miejsca identyfikacja użytkownika – o ile nie jest ona wymagana z mocy prawa.

5.3 – Pliki cookie:

Ta strona internetowa korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczek), tzn. plików tekstowych zapisywanych w komputerze użytkownika. Stałe pliki cookie rozpoznają, czy komputer użytkownika łączył się już ze stroną internetową, podczas gdy tak zwane „session cookies“ zapisują oferty przeglądane w ramach sesji. Stosowanie plików cookie w wybranej przez nas formie nie powoduje żadnych niekorzystnych dla użytkownika efektów. Użytkownik może generalnie zaakceptować lub wykluczyć zapisywanie plików cookie przez dokonanie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce.

5.4 – Korzystanie z usług i treści osób trzecich:

Na naszych stronach internetowych mogą występować zagnieżdżone treści pochodzące od osób trzecich, na przykład filmy z portalu YouTube czy materiały kartograficzne systemu Google Maps. Wymaga to w każdym przypadku przekazania oferentom tych treści (określanych dalej jako “operatorzy trzeci”) adresu IP użytkownika. Bez znajomości adresu IP dane te nie mogłyby zostać przekazane do komputera indywidualnego użytkownika. Staramy się korzystać tylko z takich treści, których oferenci wykorzystują adresy IP użytkowników wyłącznie w celu dostarczania treści. Nie mamy jednak wpływu na ewentualne zapisywanie tych adresów IP przez operatorów trzecich np. do celów statystycznych.

5.5 – Korzystanie z wtyczek firmy Facebook:

Ta strona internetowa wykorzystuje różne wtyczki firmy Facebook, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Wtyczki te można rozpoznać po niebieskiej literze “F” (Facebook), znaku uniesionego kciuka lub słowie “Facebook”.

Otwarcie tej strony internetowej powoduje nawiązanie przez te wtyczki połączenia z serwerami firmy Facebook i przekazanie danych. Z jednej strony informacje przeglądane przez użytkownika przekazywane są bezpośrednio z serwerów do przeglądarki użytkownika i przedstawiane przez nią, a z drugiej strony informacja o odwiedzinach naszej strony przekazywana jest firmie Facebook. Jeżeli użytkownik jest zalogowany na portalu Facebook, przekazane informacje mogą zostać bezpośrednio przyporządkowane do jego konta. W przypadku interakcji z funkcjami wtyczki, np. kliknięcia przycisku “Lubię”, odpowiednia informacja przekazywana jest z przeglądarki użytkownika bezpośrednio na serwer firmy Facebook i tam zapisywana. Dalsze przetworzenie tej informacji należy do obowiązków firmy Facebook, odpowiednie warunki i możliwości ustawień są podane w zasadach ochrony danych firmy Facebook. Jeżeli użytkownik chce uniemożliwić przekazywanie jego danych osobowych firmie Facebook, to przed otwarciem tej strony internetowej powinien się wylogować z portalu Facebook.

Jeżeli użytkownik nie jest członkiem portalu Facebook, możliwe jest mimo to przekazanie jego adresu IP firmie Facebook i zapisanie go przez nią. Zgodnie z informacjami firmy Facebook w Niemczech zapisywany jest tylko anonimizowany adres IP. Cel i zakres gromadzenia danych oraz sposób ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez firmę Facebook, a także odpowiednie prawa użytkowników i możliwości ustawień chroniących prywatność użytkownika są opisane w zasadach ochrony danych firmy Facebook na stronie: https://www.facebook.com/about/privacy

5.6 – Korzystanie z usługi Google Analytics:

Na tych stronach internetowych wykorzystywana jest usługa Google Analytics, czyli usługa analityczna oferowana przez firmę Google Inc. (dalej „(firma) Google“). Google wykorzystuje pliki cookie. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania przez użytkownika z oferty internetowej są z reguły przekazywane na serwer firmy Google w USA i tam zapisywane. Google wykorzystuje te informacje na nasze zlecenie w celu analizy sposobu korzystania przez użytkowników z naszej oferty internetowej, sporządzania raportów o aktywności użytkowników w ramach naszej oferty internetowej oraz wykonywanie na rzecz naszej firmy innych świadczeń i usług związanych z korzystaniem z naszej oferty internetowej i Internetu. Na podstawie przetworzonych danych możliwe jest tworzenie pseudonimizowanych profili użytkowników.

Usługa Google Analytics wykorzystywana jest w ramach tej strony internetowej tylko z aktywną funkcją anonimizacji adresów IP. Oznacza to, że Google skraca adresy IP użytkowników z terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP przekazywany jest na serwer firmy Google w USA i dopiero tam skracany. Adres IP przekazany przez przeglądarkę użytkownika nie jest łączony z innymi danymi firmy Google.

Użytkownik może uniemożliwić zapisywanie plików cookie przez odpowiednie ustawienie przeglądarki; ponadto użytkownik może uniemożliwić gromadzenie wygenerowanych przez plik cookie danych dotyczących sposobu korzystania przez niego z oferty internetowej i ich przekazywanie firmie Google oraz ich przetwarzanie przez firmę Google przez pobranie i zainstalowanie wtyczki dostępnej pod następującym adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

5.6.1 – Opt Out Cookie do użytku mobilnego

Zbiór danych przez Google Analytics można zapobiec klikając poniższy link. W ten sposób zostanie ustawiony protokół opt-out, który uniemożliwia gromadzenie danych podczas przyszłych odwiedzin tej witryny: dezaktywuj Google Analytics

Informacje dotyczące ochrony danych w ramach korzystania z usługi Google Analytics są dostępne na stronie https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=de, Ogólne informacje dotyczące ochrony danych: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy

5.7 – Ustawa o arbitrażu konsumenckim:

Komisja Europejska udostępnia podmiotom elektroniczną platformę arbitrażową (ODR): http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nasze przedsiębiorstwo nie bierze udziału w rozstrzyganiu sposób przed organem arbitrażu konsumenckiego.

5.8 – Prawo do informacji i odwołania zgody na przetwarzanie danych:

Użytkownik ma prawo do nieodpłatnej informacji o swoich zapisanych danych osobowych. Poza tym użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na zapisywanie swoich danych osobowych ze skutkiem na przyszłość. Może to nastąpić przez wysłanie nam odpowiedniej wiadomości e-mailem.